SEMINĀRS PAR DIGITĀLO RĪKU IESPĒJU IZMANTOŠANU

PĒC LBAS UZAICINĀJUMA PIEDALĪJOS ETUI SEMINĀRĀ BRISELĒ PAR ARODBIEDRĪBU STRATĒĢIJĀM UN
ORGANIZĒŠANU, KUR GALVENAIS AKCENTS – DIGITĀLĀS IESPĒJAS TURPMĀKAJĀ MŪSU DARBĀ. VISU 10 GADU LAIKĀ TĀDĀ IZZINOŠĀ SEMINĀRĀ PIEDALĪJOS PIRMO REIZI. KOPĀ NO LATVIJAS BIJĀM 4, BET PAVISAM PIEDALĪJĀS 24 DALĪBNIEKI NO DAŽĀDĀM EIROPAS VALSTĪM.
MAN ŠĪ BIJA JAUNA UN UNIKĀLA PIEREDZE. IR SAZIŅAS RĪKI,KO MĒS LIETOJAM IKDIENAS SAZIŅĀ – TELEFONS, SMS, FACEBOOK, WHATSAPP…, BET KURSOS IEGUVU UZZIŅU PAR JAUNU (MAN) SAZIŅAS RĪKU – BOTS, KAS VARBŪT PIE MŪSU ORGANIZĀCIJAS MAZĀ SKAITA NEBŪTU SAISTOŠI,BET KĀ VIENU NO IESPĒJĀM TO VARĒTU IZMANTOT. ŠOBRĪD MŪSU IECIENĪTĀKIE SAZIŅAS LĪDZEKĻI IR E-PASTS, WHATSAPP, TELEFONS. NĀKOTNĒ BOTUS VARĒTU IZMANTOT ANKETĒŠANĀ UN JAUNU BIEDRU PIESAISTĒ, LAI DARBS UZ PRIEKŠU VIRZĪTOS ĀTRĀK , IETAUPOT MŪSU LAIKA RESURSUS. PROTAMS, IR JĀIEVĒRO DATU AIZSARDZĪBA – PAROLES, ANTIVĪRUSI, UGUNSMŪRI, KAS NOVĒRSTU ĻAUNPRĀTĪGU PROGRAMMU PIEKĻŪŠANU.
MAN ĻOTI INTERESANTI BIJA DZIRDĒT CITU VALSTU AO DARBĪBAS PIEREDZI UN CIK LIELĀ MĒRĀ VIŅI IZMANTO DAŽĀDU DIGITĀLO RĪKU IESPĒJAS. TĀ KĀ SEMINĀRĀ PĀRSVARĀ PIEDALĪJĀS NOZARU VAI LIELO ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJI,TAD, PROTAMS,VIŅI JAUNU BIEDRU PIESAISTEI IZMANTO- DAŽI VAIRĀK FACEBOOK, CITI E-PASTUS, BET DAŽI AKTĪVI IZMANTO ARĪ BOTUS, KO LAIKA GAITĀ ATZINUŠI PAR LABIEM ESAM, JO TAUPA LAIKU. AR BOTU PALĪDZĪBU ĒRTI VEIDOT INTEREŠU GRUPAS, KUR IZVIRZĪT MĒRĶUS UN UZDEVUMUS, VEIDOT DAŽĀDAS KAMPAŅAS AR MĒRĶI PIESAISTĪT JAUNATNI, NOTEIKT ŠO MĒRĶU IZPILDES LAIKU UN TAD IZVĒRTĒT REZULTĀTU. VAJAG MEKLĒT IEMESLU VAI KĻŪDU, JA NAV SASNIEGTS GAIDĪTAIS, VAI OTRĀDI – INTENSĪVĀK IET UZ PRIEKŠU, JA TAS IR VEIKSMES STĀSTS.
ATZIŅU PAR SEMINĀRU DAUDZ, BET GALVENĀ MAN – JA SAVĀ STARPĀ BŪSIM VIENOTĀKI, JO VAIRĀK GŪSIM UN PAVEIKSIM GAN INTERNETA VIDĒ, GAN IKDIENAS TIKŠANĀS REIZĒS, GAN SAPULCĒS UN CITOS PASĀKUMOS.
BRĪVAJOS BRĪŽOS APSKATĪJĀM BRISELES INTERESANTĀKĀS VIETAS UN, PROTAMS, GARŠOJĀM SLAVENĀS BEĻĢU VAFELES UN ŠOKOLĀDI.
PALDIES VISIEM, AR KO BIJU KOPĀ ŠĪS DIENAS! NO KATRA GUVU KĀDU PADOMU VAI GUDRU ATZIŅU!

MAXIMA SIA AO PRIEKŠSĒDĒTĀJA A. UMBROVSKA

Jums varētu patikt arī...