Kāpēc iestājos arodbiedrībā?

Anna Umbrovska (struktūrvienības R-066 pārdevēja, arodkomitejas pārstāve):

“MAXIMĀ sāku strādāt 2007.gadā. Toreiz manā veikalā bija brīnišķīga direktore, bet ar administratori viņas despotisma dēļ  kopīgu valodu bieži atrast nevarējām. Lai pārliecinātos par savu taisnību darba likumdošanas jautājumos, aizgāju uz Tirdzniecības darbinieku arodbiedrību (saīsināti – LTDA ) vienkārši konsultēties. Radu daudzas atbildes uz neskaidriem jautājumiem. LTDA priekšsēdētāja ieteica iestāties arodbiedrībā, lai es būtu informēta par visiem jaunumiem Darba likumā un citos saistošajos likumos, kā arī juridiskās konsultācijas varētu saņemt par brīvu. Un, ja lieta nonāk līdz galējam punktam – tiesai, lai tad arī varētu saņemt bezmaksas advokāta vai cita LTDA pārstāvja palīdzību.Labi apdomāju un piekritu. Tā no 2008.gada esmu arodbiedrībā.  Individuālā biedra statusā biju līdz 2010.gada maijam, bet tad nodibinājām  MAXIMAS arodorganizāciju, kuras sapulcē mani ievēlēja arodkomitejā.

Arodbiedrība man tiešām devusi daudz:

1) visi jaunumi likumos zināmi tūlīt pēc to stāšanās spēkā,

2) esmu piedalījusies vairākos mācību semināros par darba tiesību un darba drošības jautājumiem,

3) varu izmantot arodbiedrību izdotos informatīvos un  izglītojošos materiālus ( man vienmēr  “pa rokai”  ir sava Darba likuma grāmata),

4) ar savām zināšanām varu palīdzēt arī kolēģiem,

5) kopā ar nozares arodbiedrību  organizējam tikšanās ar MAXIMAS vadības pārstāvjiem, lai viņi sniegtu atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem un risinātu problēmsituācijas,

6) iepazinos ar kolēģiem no citiem tirdzniecības uzņēmumiem un  varu uzzināt viņu pieredzi gan veikala, gan arodbiedrības darbā,

7) piedalījos  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un LTDA kongresos,

8) man bijusi arī lieliska iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, apceļojot ne tikai vairākas Latvijas skaistākās un interesantākās vietas, bet aizbraucot arī 2-dienu ekskursijā uz Lietuvu.”

Jums varētu patikt arī...