SAPULCE!!!

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS

SIA „MAXIMA Latvija”

ARODORGANIZĀCIJAS

S A P U L C E

n o t i k s

ZOOM tiešsaistē

Trešdien,2021.gada 19.maijā plkst.17.00 līdz ~ 18.30

D A R B A K Ā R T Ī B A

  1. Arodorganizācijas darbības pārskats par 2020.gadu.
  2. Pārskats par arodorganizācijas naudas līdzekļu izlietojumu 2020.gadā.
  3. Arodorganizācijas darbības plāna 2021.gadam apstiprināšana.
  4. Arodorganizācijas valdes pārstāvju vēlēšanas vakantajās vietās.
  5. Dažādi jautājumi.

! Pieejas kodu dalībai sapulcei varēs saņemt no 10.maija, rakstot uz e-pastu: [email protected] un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī sava veikala Nr. un e-pasta adresi.

! Gaidīti visi, visi arodbiedrības biedri.

Jums varētu patikt arī...