KĀPĒC ESMU ARODBIEDRĪBĀ?

APTAUJAS APKOPOJUMS

* LAI KOPĀ AR ARODBIEDRĪBU RUNĀTU AR DARBA DEVĒJU UN NOSARGĀTU SAVAS TIESĪBAS UN PANĀKTU UZLABOJUMUS DARBA ALGĀ ,DARBA APSTĀKĻOS UN CITUR
* LAI CĪNĪTOS PAR SAVĀM TIESĪBĀM, JUSTOS PASARGĀTA,KAD RUNĀJU PAR NEPATĪKAMĀM LIETĀM SAVĀ VEIKAlĀ
* LAI CĪNĪTOS PAR ALGU PAAUGSTINĀŠANU,DARBA APSTĀKĻU UZLABOŠANU
* JO SAJŪTAMA AIZMUGURE
* LAI JUSTOS DROŠĀK
* VIENI NO PIRMAJIEM UZZINĀM PAR JAUNUMIEM UN IZMAIŅĀM MAXIMĀ
* JŪTOS AIZSARGĀTA,VARU ATPŪSTIES EKSKURSIJĀS UN KULTŪRAS PASĀKUMOS
* PATĪK ARODORGANIZĀCIJAS KOPĪBA, JO DAUDZ JAUNA UZZINU
* IR DROŠĪBAS ATBALSTS. VARU TIKTIES AR VADĪBU,RISINĀT PROBLĒMAS
* VARU LŪGT PALĪDZĪBU DAŽĀDOS JAUTĀJUMOS
* ZINU SAVUS PIENĀKUMUS UN ATBILDĪBU. JŪTOS DROŠĀK SAVĀ DARBA VIETĀ
* TICU ARODBIEDRĪBAS SPĒKAM
* ESMU PRIECĪGA,KA TĀDA ORGANIZĀCIJA SPĒJA NOTURĒTIES UN DARBOTIES MAXIMĀ
* PALDIES PAR LABU DARBU!

Jums varētu patikt arī...