TEĀTRA APMEKLĒJUMS NOVEMBRĪ

Teātris “Sliktie puiši” – fails

I N F O R M Ā C I J A
SIA”MAXIMA LATVIJA”
ARODORGANIZĀCIJAS BIEDRIEM
___________________________________________

AICINĀM APMEKLĒT

TEĀTRA IZRĀDI ( KOMĒDIJU)
„Reāli sliktie puiši”
Dailes teātrī

sestdien, 3. novembrī plkst. 18:00

! Lūdzam līdz 1.oktobrim ( ieskaitot) pieteikties pie arodorganizācijas valdes pārstāvja savā veikalā vai e-pastā: [email protected] vai pa t.29432529, pieteikšanās dienā ar pārskaitījumu uz Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības ( Reģ.Nr.40008043864 ) kontu LV47UNLA0002000695187 AS „SEB BANKA” iemaksājot simbolisku dalībmaksu – 2 EUR.
Pārējo teātra biļetes cenu apmaksā arodbiedrība. Pārskaitījumā lūdzam norādīt

„ …………………………….dalībmaksa par teātra izrādi 3. novembrī”
(vārds, uzvārds)
!Vienā pārskaitījumā atļauts veikt dalībmaksu par vairākiem dalībniekiem, norādot viņu uzvārdus.
!Piedalīšanās gadījumā dalībmaksa tiks novirzīta 2019.gada ekskursijas dalībmaksas daļējai segšanai.
!Dalībmaksa par līdznācēju – 7,20 EUR.
!Dalībmaksa nepiedalīšanās gadījumā netiks atgriezta.
! Biļetes tiks izsniegtas un ceļa izdevumi uz/no Rīgas, iesniedzot sabiedriskā transporta biļeti vienā virzienā, apmaksāti pirms izrādes sākuma
no plkst. 17 līdz 17.50 Dailes teātra Kases ēkā.
Pēc vēlēšanās no 10.oktobra varam vienoties par citu biļešu saņemšanas veidu.

Jums varētu patikt arī...