Arodbiedrības sapulce

afiš (1)

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS
SIA „MAXIMA Latvija”
ARODORGANIZĀCIJAS
S A P U L C E S
Trešdien, 2019.gada 6.februārī
plkst.11.00
5.stāva zālē Vaļnu ielā 32,Rīgā

D A R B A  K Ā R T Ī B A
1. Par darba samaksas paaugstināšanu un citām aktualitātēm 2019.gadā.
( Informāciju sniegs SIA „MAXIMA Latvija” Valdes locekle KRISTĪNE ĀBOLTIŅA, Personāla vadības departamenta direktors RAITIS APINIS, Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore DACE GRAVA).
2. Arodorganizācijas valdes darbības pārskats par 2018.gadu.
3. Pārskats par arodorganizācijas naudas līdzekļu izlietojumu 2018.gadā.
4. Arodorganizācijas valdes, priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
5. Arodorganizācijas darbības plāns 2019.gadam:
5.1. par jaunā darba koplīguma projekta izstrādi,
5.2. par vasaras ekskursijas organizēšanu,
5.3. par tikšanos organizēšanu veikalos u.c.
6. Dažādi jautājumi.
! Ceļa izdevumi kolēģiem no reģioniem uz/no Rīgas tiks apmaksāti, iesniedzot sabiedriskā transporta biļeti vienā virzienā. Ja vairāki kolēģi izvēlēsies braukt ar personīgo transportu, par degvielas apmaksu kārtību jāzvana pa t. 29432529.
! Ceļa izdevumi rīdziniekiem tiks apmaksāti, iesniedzot kases čeku par e-talona iegādi 2,30 EUR vērtībā ( atgādinām, ka uz kases čeka nedrīkst būt citu pirkumu).

Jums varētu patikt arī...