Par semināru&izstādi 13.novembrī

I N F O R M Ā C I J A
SIA “MAXIMA Latvija”
ARODORGANIZĀCIJAS BIEDRIEM
___________________________________________________

A I C I N Ā M
UZ
S E M I N Ā R U& I Z S TĀ D I
5.stāva zālē Arodbiedrību namā
Vaļņu ielā 32, Rīgā
un
Mākslas muzejā „Rīgas Birža”
Doma laukumā 6 , Rīgā
trešdien, 13.novembrī
plkst. 11:00 – 16:00

PROGRAMMĀ

11.00 – 12.00 Psihoemocionālie darba vides
riska faktori. Kā tos novērst?
( Valsts Darba inspekcijas Darba aizsardzības
nodaļas vadītāja Sandra Zariņa)
12.00 – 12.45 Kam un kā nosaka arodslimību?
( Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
Darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls)
12.45 – 13.00 Kafijas/tējas pauze
13.00 – 14.15 Darba koplīguma izpildes gaita –
par darba laiku un samaksu
( SIA „MAXIMA Latvija” pārstāvis)
14.15 – 14.30 Došanās uz Doma laukumu
14.30 – 16.00 Mākslas muzeja „Rīgas Birža”
pastāvīgās ekspozīcijas un
Ivana Aivazovska gleznu izstādes
apmeklējums gida pavadībā

• Lūdzam līdz 3.novembrim pieteikties e-pastā: [email protected]

• Ceļa izdevumi rīdziniekiem tiks apmaksāti, iesniedzot kases čeku par e-talona iegādi 2,30 EUR vērtībā ( atgādinām, ka uz kases čeka nedrīkst būt citu pirkumu); ceļa izdevumi kolēģiem no reģioniem uz/no Rīgas tiks apmaksāti, iesniedzot sabiedriskā transporta biļeti vienā virzienā.

• Precizējošas informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt pa t.29432529 vai rakstīt: [email protected]

Jums varētu patikt arī...